Välj en sida

Probiotika – magens bästa vän

och ibland även gripande fragment av historier, öppna för betraktaren att dela med henne. Alla verk är namngivna, vilket vittnar om Carolinas personliga engagemang i målningarna. Genom sitt konstnärskap bearbetar Carolina självupplevda händelser och upplevelser, och det är sannolikt därför hennes alster känns så personliga och ibland till och med privata. Hon förhåller sig fullkomligt öppen inför skaparprocessen och vet sällan på förhand exakt hur ett verk kommer att ta sig uttryck. Hon har själv sagt att ”hon målar sig igenom allt” och ”att hon möter sig själv i konsten”. I början av karriären målade hon oftast enbart ansikten och linjerna var diffusa. Med åren har måleriet dock utvecklats och numera är färgerna ljusare, linjerna klarare och huvudena har fått kroppar. Enligt Ca och ibland även gripande fragment av historier, öppna för betraktaren att dela med henne.

Alla verk är namngivna, vilket vittnar om Carolinas personliga engagemang i målningarna. Genom sitt konstnärskap bearbetar Carolina självupplevda händelser och upplevelser, och det är sannolikt därför hennes alster känns så personliga och ibland till och med privata. Hon förhåller sig fullkomligt öppen inför skaparprocessen och vet sällan på förhand exakt hur ett verk kommer att ta sig uttryck. Hon har själv sagt att ”hon målar sig igenom allt” och ”att hon möter sig själv i konsten”. I början av karriären målade hon oftast enbart ansikten och linjerna var diffusa. Med åren har måleriet dock utvecklats och numera är färgerna ljusare, linjerna klarare och huvudena har fått kroppar. Enligt Ca

Dela i sociala medier